Miroslava Podhorová

Share:

O mne

Dom Matice slovenskej vo Fiľakove v roku 2017 oslávil 21.výročie od svojho vzniku (14. september 1996) .
Hlavné aktivity Domu Matice slovenskej vo Fiľakove sú zamerané na výchovno-vzdelávací proces - výchova detí a mládeže formou prezentácií ľudových tradícií, obyčajov a zvykoslovia.

Novinky


MATICA SLOVENSKÁ